Uutiset:

Ilmoitustaulu mahdollisten ongelmien varalta (wikimedia.org / Etherpad)

Sähköpostia ylläpidolle: kantapaikanherra (at) gmail.com

Main Menu

Lisäystä yleisiin kirjoitusohjeisiin

Aloittaja Lenny, tammikuu 15, 2019, 08:07:52

« edellinen - seuraava »

0 Jäsenet ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.

Lenny

Muutama lisäys yleisiin kirjoitusohjeisiin aiheesta kiinnostuneille.

Koska Kantapaikka on sitoutumaton yleisfoorumi, tänne saa kirjoitella kaikista aiheista. Foorumia sitoo kuitenkin Suomen lainsäädäntö, joka kieltää mm. rangaistavan vihapuheen levittämisen Internetissä. Alustuksena seuraavalle pohdinnalle kannattaa lukea ajatuksella läpi seuraava Valtakunnansyyttäjänviraston raportti: Rangaistavan vihapuheen levittäminen Internetissä.

Ensimmäisenä on todettava, että foorumin yleinen moderointilinja (keskustelualueiden yleinen siistinä pitäminen jne.) on täysin erillinen asia siitä mikä on rangaistavaa vihapuhetta. Tämä on yksityinen foorumi, joten sillä on oikeus moderoida täysin mielivaltaisin perustein. Nämä perusteet on luettavissa pääpiirteissään foorumin kirjoitusohjeista. Tätä asiaa ei kannata sekoittaa yleiseen sananvapauteen, koska yksityisenä foorumina Kantapaikalla ei ole minkäänlaisia velvollisuuksia kirjoittajia kohtaan.

Oleellinen poiminta ylläolevasta Valtakunnansyyttäjänviraston raportista on tämä: Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. (s.6)

Mikäli kirjoitus ei riko lakia täysin yksiselitteisesti ja sopii muuten hyvin foorumin linjaan, ylläpito suhtautuu kirjoituksiin reaktiivisesti, eli käyttää tarvittaessa viranomaisen kehoituksesta moderointivalmiuksiaan. Tässä suhteessa suomalainen lainsäädäntö on erilainen verrattuna esim. ruotsalaiseen: foorumilla ei ole moderointivelvollisuutta. Työkalut pitää kuitenkin löytyä tarpeen vaatiessa. Tämä asia selviää raportista:

Jos ylläpitäjä, tultuaan tosiasiallisesti tietoiseksi saatavilla pidetystä aineistosta, päättää sallia aineiston esillä olon jatkumisen, ottaa hän itse myös oikeudellista vastuuta aineiston levittämisestä. Kun ylläpitäjä tästä eteenpäin tietoisesti sallii lainvastaisen aineiston olevan ylläpitämällään sivustolla yleisön saatavilla, kysymys on hänen kohdallaan tunnusmerkistön mukaisesta aktiivisesta aineiston pitämisestä yleisön saatavilla (eli tästä lähtien aktiivisesta teosta). (s.32)


Lopuksi vielä haluan nostaa pari poimintaa raportista alleviivatakseni sitä, että esim. politiikan rajukin arvostelu ei ole vihapuhetta:

Sananvapaus on turvattu Suomen perustuslaissa (PL) 2 ja muun muassa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa (jäljempänä EIS). Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (jäljempänä EIT) on useissa ratkaisuissaan todennut, että sananvapaus koskee EIS 10 artiklan mukaisin varauksin paitsi myönteisinä, vaarattomina tai yhdentekevinä pidettyjä, myös loukkaavia, järkyttäviä ja huolestuttavia tietoja ja ajatuksia. Sananvapauteen kuuluu samoin edellytyksin myös oikeus tietynlaiseen liioitteluun ja provokaatioon. (s.7)

Toinen poiminta:

Poliittinen sananvapaus on erityisasemassa, koska se on demokraattisen yhteiskunnan perusta. Poliittista puhetta tai keskustelua yleisesti merkittävistä kysymyksistä ei saa rajoittaa ilman pakottavia syitä. Tällä on erityinen merkitys tulkittaessa rikoslain 11 luvun 10 §:n tunnusmerkistöä, koska rasistisilla ja muuten muukalaisvihamielisillä tai sellaisiksi mielletyillä mielipiteillä on varsin usein jonkinlainen liittymä poliittiseen keskusteluun. Esimerkkinä voidaan mainita maahanmuutto- ja ulkomaalaispolitiikkaa koskeva julkinen keskustelu. Maahanmuutto- ja ulkomaalaispolitiikassa on keskeisesti kysymys päätöksenteosta merkittävissä yhteiskunnallisissa asioissa. Siksi maahanmuutto- ja ulkomaalaispolitiikan ankarakaan arvostelu ei sellaisenaan voi täyttää sanotun rikoksen tunnusmerkistöä (s.9).

Lisäyksenä näihin poimintoihin vielä mainittakoon, että niissä viitattu sananvapaus voidaan ajatella foorumin sananvapautena, ei yksittäisen kirjoittajan. Toisin sanoen, viranomainen ei voi sulkea foorumia ylläolevin perustein.
Lainsäädäntö ennen luontoa (Immanuel Kant)

Lenny

#1
Uusien ketjujen avaamisesta.

Uuden ketjun avaamisessa kannattaa aluksi miettiä onko ketju julkinen, ns. asiaketju vai jäsenalueelle paremmin sopiva.

Seuraavaksi tulee miettiä huolellisesti mille alueelle viesti sijoitetaan. Julkisella puolella on pääkategoriat, kuten Yhteiskunta ja Tiede tämän helpottamiseksi. Jos sopivaa kategoriaa ei löydy, voi viestin aina sijoittaa alueelle Vapaa sana.

Ketjun avaajalla ei ole mitään erityistä omistusoikeutta ketjuun, joten kannattaa rajata aihe sopivan löysästi niin, että vältyttäisiin väärinymmärryksiltä käsillä olevasta aiheesta.

Kannattaa myös miettiä ketjun otsikko huolellisesti ja sopivan kuvaavaksi, sillä vastaajilla ei ole oikeutta muuttaa otsikkoa. Jos tarpeellista, otsikon muuttaminen jälkikäteen tehdään aina moderaattorin toimesta.

Jos avausviestiä muokataan, ketjun aihetta tai yleistä henkeä ei saa muuttaa, koska se rikkoo ketjun luettavuuden. Jos avaaja kokee tämän tarpeelliseksi, kannattaa lähettää ylläpidolle YV tai ilmoittaa valvojalle.
Lainsäädäntö ennen luontoa (Immanuel Kant)

Lenny

Älä leiki moderaattoria

Uuden ketjun avaaminen ei tuo mitään ylimääräistä valtaoikeutta tai velvollisuutta avaajalle, joten hänen ei tarvitse vahtia ja kommentoida jokaista kommenttia. Sellainen tuottaa yleensä vain lukemista hankaloittavaa metaa ja aiheuttaa ristiriitoja. Suositeltavin tapa hoitaa aiheisiin kuulumattomat viestit on ilmoittaa niistä valvojalle. Sitä kautta moderaattori voi arvioida rauhassa viestien laadun ja tarvittaessa siirtää ne paremmin sopivalle paikalle ilman ylimääräisiä sotkuja.
Lainsäädäntö ennen luontoa (Immanuel Kant)